Idea on piilotettu haasteeseen!

Panel 1

Ahaa!

Ongelman syvällinen ymmärtäminen paljastaa usein uusia oivalluksia. Kun oivalluksia jalostetaan luovan järjestelmällisesti, syntyy innovaatioita.

Ideaitu toimii valmentajana ja kumppanina tuotekehitystyössä ja liiketoiminnan suunnittelussa. Tavoitteemme on kiteyttää haasteet, keskittyä olennaiseen ja tuottaa uusia näkökulmia. Tavoiteltavan ratkaisun oikea-aikaisuus, turhan työn minimointi ja asiakkaalle tuotettu konkreettinen lisäarvo ovat meillä keskiössä. Ideaitu käyttää ja kehittää Design Thinking- ajatteluun perustuvia luovan ongelmanratkaisun menetelmiä.

Päämääränä on ongelman syvällinen ymmärrys ja oivallusten jalostaminen tuotteiksi, palveluiksi tai prosesseiksi.

Panel 2

Mitä itua?

Ideaitu Oy perustettiin helmikuussa 2016. Ajatuksena oli koko ajan, että yrityksen nimen pitää olla lyhyt ja ytimekäs ja sen pitää kuvata yrityksen toiminta-ajatusta. Filosofiaan kuului myös, että nimen pitäisi kuvata ihmisen kykyä käyttää mielikuvitustaan, jossa pienetkin ajatuksen aihiot alkavat kasvaa ja kukoistaa. Nimen piti olla myös ammattimainen ja vihjata ihmiskeskeiseen liiketoimintaan, jossa asioita tehdään tosissaan muttei ryppy otsassa. Luova ajattelu ja mielikuvitusleikki kehittyivät silmuiksi, joista alkoi lopulta versoa Ideaitu.

Panel 3

Ideaidun lyhyt oppimäärä

Idea = oivallus, päähänpisto, luovalle ajattelulle suuntaa antava, mielessä oleva mallikuva
Siemen = kaikki tarvittava tieto kasvista eli asiakastarpeen ymmärtäminen
Itu =  versokasvin ensimmäinen kehitysvaihe  eli ongelman kiteyttäminen
Silmu = verson alku eli ideointi ja ratkaisun aihiot
Verso = silmusta kehittyvä varren osa eli prototyypit
Taimi = verso kasvaa, vahvistuu ja kehittyy elinkelpoiseksi tuotteeksi tai palveluksi

Panel 4

Yhteystiedot

Kari Immonen – Idea Farmer

Ideaitu Oy
Heikkiläntie 7 C
00210 Helsinki
puhelin 050 550 7347
kari.immonen@ideaitu.com

Marja Immonen – Idea Gardener
marja.immonen@ideaitu.com
https://www.linkedin.com/in/marjaim/
+358 50 572 6373

Tai täytä yhteystietosi alla olevaan lomakkeeseen niin otamme yhteyttä.