Palvelut

Palvelumuotoilu

 • Haastattelututkimukset
 • Kyselytutkimukset
 • Havainnointi
 • Asiakaskuuntelu

Design Thinking

 • Oikean ongelman löytäminen sumeasta alkupäästä
 • Ongelman määrittely ja tarpeen kiteytys

Luovaan ajatteluun innostaminen

 • Innovaatiokulttuurin johtaminen
 • Innovoinnin mahdollistajat ja hidasteet
 • Yhteiskehittäminen ja nopeat kokeilut

Asiakaslähtöinen liiketoiminnan kehittäminen

 • Uusien toimintamallien protoilut
 • Palvelukonseptointi