Mitä itua?

Ideaitu Oy perustettiin helmikuussa 2016. Ajatuksena oli koko ajan, että yrityksen nimen pitää olla lyhyt ja ytimekäs ja sen pitää kuvata yrityksen toiminta-ajatusta. Filosofiaan kuului myös, että nimen pitäisi kuvata ihmisen kykyä käyttää mielikuvitustaan, jossa pienetkin ajatuksen aihiot alkavat kasvaa ja kukoistaa. Nimen piti olla myös ammattimainen ja vihjata ihmiskeskeiseen liiketoimintaan, jossa asioita tehdään tosissaan muttei ryppy otsassa. Luova ajattelu ja mielikuvitusleikki kehittyivät silmuiksi, joista alkoi lopulta versoa Ideaitu.